PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SP W ANTONIOWIE NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE

 

Gmina Ozimek rozpoczęła realizację zadania pt.” Przebudowa części pomieszczeń SP w Antoniowie na pomieszczenia przedszkolne”.

W ramach zadania wykonane zostaną prace budowlane, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

W wyniku tych prac otrzymamy jedną salę dla dzieci, dwie toalety, pomieszczenie medyczne, miejsce wydawania posiłków stanowiące odrębny oddział przedszkolny z osobnym wejściem.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 418 082,90 zł

Dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 400 000,00 zł

Środki własne Gminy Ozimek 18 082,90

 do góry