PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. DYLAKOWSKIEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BIESTRZYNNIK – KM 0+195,88 DO KM 0+963,10

Gmina Ozimek otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego na zadanie polegające na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biestrzynnik – km 0+195,88 do km 0+963,10”.

Całkowita wartość projektu: 603 358,06 zł

Dofinansowanie: 230 100,00 zł

Długość drogi: 0,767 km

   

 do góry