DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE W 2021 R. MIEJSC OPIEKI UTWORZONYCH PRZEZ GMINĘ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WCZEŚNIEJSZYCH EDYCJI PROGRAMU „MALUCH+”.

Plakat informacyjny o projekcie

 

 

Dotacja celowa przyznana na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na dofinansowanie miejsc opieki.

Wartość dofinansowania - 50 760,00 zł.

Wartość zadania - 559 372,00 zł.

Dofinansowanie dotyczy miejsc opieki utworzonych przez gminę z udziałem środków wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”.

Dnia 16 listopada br. została podpisana umowa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieli do lat 3.

 Okres realizacji zadania: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021.

 do góry