SMS-owy system informacyjny Gminy Ozimek

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku uruchomił system powiadamiania mieszkańców SMS-ami. To nowoczesny, a zarazem szybki sposób gwarantujący otrzymywanie wiarygodnych i rzetelnych informacji, które bezpośrednio dotrą do wszystkich zainteresowanych.

Będziemy ostrzegać naszych mieszkańców przed zagrożeniami, docierać do nich z bieżącą informacją o ważnych wydarzeniach w gminie, a także przekazywać komunikaty urzędowe.

Jak to zrobić?

Rejestracji do „SMS-owego systemu informacyjnego Gminy Ozimek” można dokonać zgłaszając taką wolę za pośrednictwem oświadczenia, które pobrać ze strony www.ozimek.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Wypełniony i podpisany formularz w zamkniętej kopercie (podpisanej „SMS-owy system informacyjny Gminy Ozimek”) prosimy dostarczyć do Punktu Informacji Urzędu w Urzędzie (na parterze). Zeskanowany lub sfotografowany w dobrej jakości (z własnoręcznym podpisem) dokument można też wysłać na adres e-mail sekretariat@ugim.ozimek.pl.

 

Można tego również dokonać za pośrednictwem portalu e-obywatel, na którym wystarczy założyć konto i w zakładce „Zapisz się do powiadomień SMS” zaznaczyć odpowiednie zgody.

 

Każdy mieszkaniec może wybrać następujące tematy komunikatów:

- alarmy i zagrożenia

- wydarzenia kulturalne i sportowe

- komunikaty urzędowe.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 4622 834 lub mailowo m.widera@ugim.ozimek.pl

Załączniki:
 do góry