Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowana jest w sądzie jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną i jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej.

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w myśl art.32.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej - ponosi gmina.

Na terenie gminy Ozimek działa 8 jednostek OSP.

 

Skład Zarządu Miejsko-Gminnego OSP:

Marek Elis - prezes
Andrzej Jakubiec - komendant gminy
Norbert Halupczok - wiceprezes
Tomasz Chudala - wiceprezes
Marek Pańczyk - sekretarz
Agnieszka Bronder - skarbnik
Ireneusz Kołodziejczyk - członek
Edmund Markowski - członek
Waldemar Konieczko - członek
Bernard Kindel - członek


OSP działają w następujących miejscowościach:

OSP Schodnia Marek Elis - Prezes
OSP Krasiejów Henryk Libera - Prezes
OSP Szczedrzyk Andrzej Jakubiec - Prezes
OSP Chobie Edmund Markowski - Prezes
OSP Pustków Bernard Kindel - Prezes
OSP Krzyżowa Dolina Ireneusz Kołodziejczyk - Prezes
OSP Dylaki Waldemar Konieczko - Prezes
OSP Antoniów Norbert Halupczok - Prezes

 

Strona internetowa OSP Antoniów
Strona internetowa OSP Schodnia

Jednostki OSP w gminie dysponują następującym sprzętem:

 • 11 samochodów pożarniczych
 • 13 motopomp PO 5
 • 2 motopompy PO 3
 • 5 motopomp marki HONDA
 • 9 pił spalinowych do drewna
 • 2 motopompy marki ZIEGLER
 • 5 agregatów prądotwórczych
 • 2 agregaty wysokociśnieniowe
 • 1 piła do betonu i stali
 • 3 motopompy pływające
 • 4 zestawy sprzętu ratownictwa drogowego

Cztery jednostki z gminy tj.OSP Schodnia, OSP Krasiejów, OSP Szczedrzyk i OSP Antoniów wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Wszystkie jednostki w Gminie Ozimek są znakomicie doposażone oraz regularnie zyskują bardzo dobre wyniki w wojewódzkich przeglądach operacyjno-technicznych. Przy czym należy wyróżnić jednostki w KSRG oraz jednostkę specjalizującą się w ratownictwie wodnym z Antoniowa.

Galeria
 do góry