Z historii

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w OzimkuParafia została erygowana 28 01. 1936 r. z gromad Ozimek i Schodnia, wydzielonych z parafii Krasiejów oraz części Antoniowa z parafii Szczedrzyk. Kościół zbudował ks. Fr. Pieruszka w latach 1934-1935. Konsekracja odbyła się w 1936 r. Dnia 18 12. 1978 r. teren kościelny wraz z zabudowaniami został przekazany na własność Huty Małapanew, a parafia otrzymała nowy teren w centrum Ozimka i zezwolenie na budowę nowego kościoła. W latach 1978-1983 powstał obecny, nowy kościół. Z parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku 25 08. 1985 r. erygowana parafię Matki Boskiej Różańcowej w Schodni Starej, a 9 06. 1991 r. wyłączona została z parafii Ozimek Schodnia Nowa i przyłączona do parafii Schodnia Stara. Dawny kościół parafialny, który jest własnością Huty Małapanew, jest miejscem kultu św. Floriana, patrona hutników.

 

Adres:
ul. Częstochowska 8
46-040 Ozimek
tel.: 77 465 19 39

Adres strony internetowej: http://www.parafia-ozimek.pl 


Kaplice: w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, w szpitalu
Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Ozimku.

Miejscowości i ulice należące do parafii:
Ozimek  - ulice: Brzeziny, Cmentarna, Częstochowska, Dłuskiego, Dzierżona, Kolejowa (nr 1-3), 20-lecia, Kopernika, Korczaka, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, 1Maja, 8 Marca, Mickiewicza, Opolska, Sikorskiego, Słowackiego, Sportowa, Szpitalna, pl. Wolności, Wyzwolenia,
Antoniów - ulice: Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Danysza, dolna, Dylakowska (nr 2a, 4,6), Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Ozimska, Powstańców Śl., Rzeczna.

Msze św. w niedziele: 18.00 (19.00 - okres letni)) (sobota), 6.45, 8.00, 9.00 (w klasztorze), 9.30, 11.00, 15.00 ( w szpitalu), 17.00.

Cmentarz: komunalny (2km - w miejscowości Schodnia).
Katechezą są objete: Zespół Szkół w Ozimku, PG w Ozimku, PSP nr 1, 3 w Ozimku, PSP w Antoniowie, PP nr 1, 2, 4 w Ozimku.
Proboszcz: ks. Marian Demarczyk
Wikariusze: Ks. Kamil Sowada, ks. Damian Sładek .

Duszpasterze parafii /kliknij/

Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Różańcowej w SchodniAdres:
ul. Opolska 18a
46-040 Ozimek
tel.(0 prefiks)77 465 14 08
 

Liczba mieszkańców: 1227.
Inny kościół Nowa Schodnia, pw. św. Jadwigi
 
Miejscowości należące do parafii:
Schodnia, Nowa Schodnia

Msze św. w niedziele: 17.00 (sobota), 7.30, 9.00 (filia), 10.30

Cmentarz: komunalny.
Katechezą są objete: PSP nr w Ozimku (Nowej Schodni).
Proboszcz: ks. ks. Jan Bejnar wyśw. 30 04. 1972 r.

Kapłani pracujący po 1945 r.:
ks. Henryk Porwoł, ks. Jan Bejnar

Z historii


Kościół Ewangelicko-Augsburski w OzimkuGdy Fryderyk II po dwóch wojnach śląskich objął Śląsk, dążył przede wszystkim do tego, aby w każdej dziedzinie poprawić stan nowo otrzymanej prowincji. Był również świadomy, że trzecia decydująca walka o utrwalenie swego panowania na Śląsku jest nieunikniona. Dlatego też zajęte twierdze ślaskie należało uczynić zdatnymi do wypełniania zadań obronnych i zwiększyć produkcję amunicji. Główną przyczyną założenia licznych zakładów metalowych była ich niedostateczna ilość na świeżo zdobytych terenach. W ziemi, w nieprzebytych lasach nad Małą Panwią ukryte były pełnowartościowe rudy. Wykupino więc położony między Krasiejowem a Schodnią młyn Ozimka i założono tam zakład hutniczy.

 

Tam, w okolicy porośniętej gęstymi lasami, otoczonej mokradłami i bagnami, słabo zaludnionej, powstała pierwsza huta żelaza na Górnym Śląsku. Od nazwy rzeki nazwano ją Malapane. Budowę rozpoczęto w 1753 r., a już w rok później uruchomiono hutę. Wielkim nakładem finansowym sprowadzono wykwalifikowanych robotników - protestantów - wraz z rodzinami z Brandenburgii, Saksonii i Harzu.

 

Urzędnicy i robotnicy przybyli do huty, musieli w pierwszych latach jej istnienia rezygnować z zaspokajania swoich religijnych potrzeb lub szukać możliwości ich zaspokojenia w oddali. Wraz ze zwiększaniem się ludności protestanckiej, potrzeba wybudowania kościoła ewangelickiego stawała się coraz pilniejsza. Władze państwowe, wydaje się, że na życzenie gminy, musiały sprostać temu zapotrzebowaniu. Przydzieliły więc w 1768 r. w osobie kaznodziei Johanna Christiana Richtera istniejącej gminie (wspólnocie) hutniczej pierwszego duszpasterza, który objął swój urząd 7 sierpnia tego roku..

 

Tak w 1768 r. stał się Ozimek samodzielną parafią. Pastor zobowiązał się równocześnie do nauczania młodzieży. Parafia była bardzo rozległa, obejmowała nie tylko wspólnotę hutniczą Malapane i okoliczne wsie ale również takie miasta jak Dobrodzień i Strzelce Opolskie. Wraz z upływem lat, gdy w okolicy zaczęły powstawać nowe parafie, macierzysta w Ozimku stawała się mniejsza. Przed wojną obejmowała następujące miejscowości: Ozimek wraz z Jedlicami, Schodnia, Antoninek, Szczedrzyk, Dylaki, Kadłub Turawski, Biestrzynnik, Daniec, Krasiejów (wieś i leśnictwo). Dębską Kuźnię (wieś i majątek), Lasy, Krzyżowa Dolina, Niwki, Paliwoda, Sporok oraz filię w Mnichowie, gdzie każdego miesiąca odbywały się nabożeństwa i zajęcia w szkole.

 

Przez pierwsze pięćdziesiąt lat istnienia parafia nie posiadała kościoła. Nabożeństwa odbywały się w tzw. "zameczku", gdzie na piętrze urządzono salę modlitwy wyposażoną w ołtarz i ambonę a od 1781 r. także w organy. Przez półwiecze służyło to pomieszczenie wiernym zarówno, w dni powszednie jak i świąteczne. Wciąż wzrastająca liczba wiernych coraz postępująca ruina zameczku powodowały konieczność budowy kościoła oraz budynku szkolnego. Niezbedną do tego parcelę uzyskano poprzez zamianę gruntów między karczmarzem Krigarem a Hutą. Autorem projektu kościoła był Karl Friedrich Schinkel. 24 czerwca w dniu św. Jana położono kamień węgielny pod budowę nowego domu Bożego. Po zakończeniu budowy 8 kwietnia 1821 r. kościół został poświęcony i otrzymał imię św. Jana.

 

Niastety ów dom boży nie posiadał wieży. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdowała się wprawdzie drewniana dzwonnica z dwoma żeliwnymi dzwonami, które w 1855 zastąpiono metalowymi. Było to możliwe dzięki dobrowolnym składkom wiernych. Ponieważ drewniana dzwonnica była w nienajlepszym stanie i niezbyt nadawała się dla nowych dzwonów, w gminie zrodził się pomysł, aby do kościoła dobudować kamienną wieżę, z której dźwięki dzwonów będą lepiej słyszalne. Niestety nie uzyskano pozwolenia. Dopiero w 1858 r. udało się parafii osiągnąć cel, gdy ówczesny minister handlu í rzemiosła von Hendt będąc w hucie odwiedził także kościół i na ustną prośbę wyrażoną przez dyrektora huty przyrzekł swe poparcie w staraniach o zezwolenie i środki finansowe na budowę wieży kościelnej. Inspektor Munscheid wykonał plan wieży stojącej przed frontem kościoła, a połączonej z nim niewielką salką. Plan ten został zatwierdzony i na jego wykonanie przyznano 5370 marek. Wnet rozpoczęto budowę. Kamień węgielny pod wieżę położono 19 września 1859 r., a w 1860 r. odbyło się uroczyste poświęcenie wieży, wzniesionej na chwałę Bożą jako trwały pomnik wiary ewangelickiej na tej ziemi.

 

W kościele św. Jana działali następujący duchowni:
1768 - 1814 Johann Christian Richter>
1814 - 1858 Georg Friedrich Wilhelm Quint
1858 - 1894 Karl Friedrich Syring
1894 - 1904 Rudolf Preiser
1904 - 1945 Benno Braun (zamordowany przez wojska radzieckie).

Po wojnie parafia w Ozimku borykała się z problemem braku proboszcza. Przez kilkanascie lat dojeżdżali do niej ks. Klus, ks. Sztwiertnia. Aż decyzją biskupa kościoła została w 1962 roku włączona do parafii Opole jako filia.

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Mikołaja w Szczedrzyku

 

Adres:

ul. 1 Maja 19
46-042 Szczedrzyk
tel.(0 prefiks)77 465 51 92
e-mail: khch@opole.opoka.org.pl 
 

Miejscowości i ulice należące do parafii:


Szczedrzyk
Antoniów - ulice: Dylakowska, Graniczna, Jedlicka, Krótka, Młyńska, Polna, Sosonowa, Stawowa, 1000 Lecia,
Jedlice
Niwki
Pustków

Msze św. w niedziele: 18.00 (sobota), 7.30, 10.00, 16.00
Cmentarz: parafialny.
Katechezą są objete: PSP w Szczedrzyku, PP w Szczedrzyku.
Proboszcz: ks. Marcin Ogiolda

Z parafii pochodzą kapłani:
ks. Antoni Matysek, ks. Erwin Mateja.

Kapłani pracujący po 1945 r.:
proboszczowie: ks. Maksymilian Broll, ks. Gerard Strzeduła, ks. Henryk Szier, ks. Hubert Chudoba, ks. Marcin Ogiolda.
wikariusze: ks. Ryszard Hüller, ks. Gerard Strzeduła.

Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Wojciecha w Grodźcu

Adres:

ul. Częstochowska 138
46-041 Grodziec
tel.: 77 465 55 46

Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Grodźcu ul. Klasztorna 2.
 

Miejscowości należące do parafii:

Grodziec Chobie Mnichus .
 

Msze Święte Niedzielne:

7:30, 9:30, 11:00

Msze Święte w dni powszednie:

17:00 (18:00 w wakacje)


 

Cmentarz: Grodziec - parafialny, Mnichus- parafialny. .
Katechezą są objete: PSP w Grodźcu.
Proboszcz: ks. Zdzisław Banaś

Z parafii pochodzą kapłani:
ks. Piotr Bąk, ks. Michał Wilk, ks. Michał Antoniak, ks. Jan Czereda, ks. Edwrad Romanów, ks. Gerard Fuhl, ks. Stanisław Wierny, ks. Grzegorz Juszczyszyn, o. Antoni Marcinków SCJ, o. Bernard Czaja SVD, diakon Zdysław Paterak OFM.

Z parafii pochodzą siostry zakonne:
s. Honorata Bigas CSSF, s. Ewelina Kasperska CSFF, s. ludwika Jarocka CSSF, s. Fidelisa Niedźwiedź CSFF.

Kapłani pracujący po 1945 r.:
ks. Wincenty Spyra, ks. Wincenty Urban, ks. Paweł Bernaisch, ks. Edmund Cisak, ks. Zdzisław Banaś

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Antoniego w DylakachAdres:


ul. Ozimska 56
46-043 Dylaki
tel.: 77 465 10 84 

Inny kościół: Rzędów , pw. NMP Wspomożenia Wiernych.
 

Kaplice: w klasztorze Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusa.
 

Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusa w Dylakach ul. Szkolna 8.
 

Miejscowości należące do parafii: Dylaki, Biestrzynnik, Rzędów.
 

Msze św. w niedziele: 17.00 (sobota), 7.30, 9.00(filia), 10.30
Cmentarz: komunalny.
Katechezą są objete: PSP w Dylakach, PP w Dylakach, PP w Rzędowie.
Proboszcz: ks. Janusz Konofalski

Z parafii pochodzą kapłani:
ks. Rajmund Lipp.

Z parafii pochodzą siostry zakonne:
s. Anzelma Pytel ABMV, s. Makryna Król ABMV, s. Gabriela Korn FSSL.

Kapłani pracujący po 1945 r.:
proboszczowie: ks. Hubert Janas, ks. Henryk Okularczyk.
wikariusze: ks. Henryk Cieślik, ks. Leon Kara, ks. Czesław Kanty.

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Małgorzaty Męczennicy w KrasiejowieAdres:

ul. Spóracka 14
46-040 Ozimek
tel.: 77 465 14 92

Inny kościół: Spórok , pw. św. Floriana.

Kaplice: w klasztorze Sióstr Służebnic NMP Niepokalanie Poczęte.
Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP Niepokalanie Poczętej w Krasiejowie.

Miejscowości należące do parafii:
Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Spórok.

Msze św. w niedziele: 18.00 (sobota), 7.30, 8.30(filia), 10.30

Cmentarz: parafialny.
Katechezą są objete: PSP w Krasiejowie, PSP w Spóroku, PP w Krasiejowi, PP w Spóroku.
Proboszcz: ks. Józef Gorka

Z parafii pochodzą kapłani:
ks. Johann Mrochen, ks. Józef Kurda, ks. Ginter Burse, o. Linus Kokott, ks. Paweł Skora, ks. Helmut Juros SDS, ks. Józef Juros SDS, ks. Adam Klyszcz, ks. Józef Mrochen, ks. Helmut Golec, ks. Andrzej Jucha, ks. Mariusz Sobek

Z parafii pochodzą siostry zakonne:
s. Emilia Konietzko ABMV, s. Benwenuta Czach ABMV, s. Michalina Kurowska ABMV.

Kapłani pracujący po 1945 r.:
ks. Roman Skrzypietz, ks. Jan Kokoszka, ks. Alojzy Malcherek, ks. Józef Gorka

 do góry