Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. J. Dzierżona 4b

46-040 Ozimek

Numery telefonów:

Centrala - 77 462 28 00

Sekretariat Burmistrza - 77 462 28 10

Urząd Stanu Cywilnego - 77 462 28 02

Dowody osobiste i ewidencja mieszkańców - 77 462 28 19

fax - 77 462 28 11

 

Szczegółowy wykaz numerów telefonicznych do poszczególnych referatów /kliknij - .pdf/

Szczegółowy wykaz numerów telefonicznych do pracowników UGiM - alfabetyczny/kliknij -.pdf/

 

Adres e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

 

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek od 7:30 do 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 14:00 

Kasa Urzędu czynna jest w godzinach

Poniedziałek - od 8:00 do 16:30  - przerwy: 9:30 - 9:45  oraz 12:00 - 13:00 

Wtorek, Środa, Czwartek  - od 8:00 do 15:00 - przerwy: 9:30 - 9:45  oraz 12:00 - 13:00

Piątek - od 8:00 do 13:00 - przerwa: 9:30 - 9:45

 

Burmistrz Ozimka

przyjmuje interesantów w  każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) od godz. 14:00  do 16:00 w pokoju 114 (I piętro) po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

 

W Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku  znajduje się winda, z której skorzystać można z poziomu 0 - od  ul. Romana Dmowskiego.

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku na mapie

 

ZASADY PŁATNOŚCI

 

  1. PODATKÓW

 

  • OSOBY FIZYCZNE

Od 2018 roku płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz ustalonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy Podatnika, który znajdować się będzie na decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2018 lub w Kasie UGiM w Ozimku.

 

  • POZOSTAŁE PODMIOTY

Dla wpłat z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej obowiązuje dotychczasowy numer konta bankowego:

BS Leśnica Oddział Ozimek 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

 

  1. OPŁATY ZA GOSPODROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 Wpłaty dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się bez zmian tzn.  na indywidualny rachunek bankowy nadany dla każdego składającego deklarację lub w Kasie UGiM w Ozimku.

 

  1. INNE NALEŻNOŚCI I OPŁATY:

- czynsze,

- dzierżawy,

- wieczyste użytkowanie,

- opłata skarbowa,

- zajęcie pasa drogowego itp.

 BS Leśnica O/Ozimek nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

 

  1. WPŁATY ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI:

- wadia przetargowe

- należyte zabezpieczenie mienia

BS Leśnica O/Ozimek nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007

 

  1. DO WPŁAT DOKONYWANYCH POZA GRANICAMI KRAJU DO ODPOWIEDNIEGO NR RACHUNKU NALEŻY PODAĆ:

 IBAN  - PL

(BIC, SWIFCODE) - POLUPLPR

 do góry