Drodzy mieszkańcy Gminy Ozimek!

Zapraszam do zapoznania się z kolejnym raportem dotyczącym aktualnej sytuacji w Naszej Gminie.

Data 2 czerwca br. to historyczna chwila w walce z koronawirusem w Gminie Ozimek. Obecnie na terenie gminy nie ma żadnej osoby zarażonej koronawirusem, zaś na kwarantannie domowej przebywa tylko 18 osób.

Jednocześnie informuję, że aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo obywatelom – interesantom, jak również pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku od dnia 1 czerwca br. wprowadzono następujące zasady przyjmowania klientów:

  1. Na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku uruchomiono trzy wyposażone w przezroczyste osłony stanowiska obsługi klienta, w którym w czasie obsługi może przebywać nie więcej niż 3 interesantów;
  2. Na piętrze Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ponownie uruchomiono kasę urzędu, w której znajduje się jedno wyposażone w przezroczystą osłonę stanowisko obsługi kasowej, w którym w czasie obsługi może przebywać nie więcej niż 1 interesant;
  3. W pozostałych pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, które są przeznaczone do wykonania w ramach obsługi interesanta czynności urzędowej lub zapoznania się z dokumentacją, również zapewniamy zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem epidemicznym.
  4. Interesanci nie powinni przemieszczać się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku poza wyznaczone obszary pomieszczeń recepcyjnych wymienionych w pkt. 1 i 2.
  5. Podczas obecności w pomieszczeniu obsługi pracownicy wykonujący czynności obsługowe oraz interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania wymaganej odległości 2 m od innych przebywających w nim osób oraz używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk.
  6. Podania, zgłoszenia, skargi, wnioski i petycje oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane przez interesantów przyjmowane są w drodze: elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP; pism doręczonych pocztą; pism złożonych osobiście przez klienta: do rąk pracownika urzędu do obsługi interesanta, w przypadkach wymagających pisemnego potwierdzenia odbioru pisma.

Proszę, aby w sprawach niewymagających natychmiastowego załatwienia kontaktować się z poszczególnymi pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku telefonicznie lub mailowo.

Przypominam, abyśmy nadal przestrzegali zasad bezpieczeństwa i zachowywali daleko idącą ostrożność oraz odpowiedzialność.

RAZEM pokonamy tę pandemię.Burmistrz Ozimka


/-/ Mirosław Wieszołek

 do góry