KOMUNIKAT

Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną informujemy petentów GZO w Ozimku o wprowadzeniu od 16.03.2020 do odwołania zakazu przebywania na terenie Gminnego Zakładu Oświaty.

 

SPRAWY BĘDĄ ZAŁATWIANE WYŁĄCZNIE W FORMIE:

  •          Telefonicznej od numeru 774622890 do numeru 774622898
  •          Pocztą elektroniczną (e-mail) gzo@gzo.ozimek.pl
  •          Pocztą tradycyjną na adres: ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
 do góry