KOMUNIKAT

Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną informujemy klientów OIiPS Ozimek o wprowadzeniu od dnia 12.03.2020 r. do 13.03.2020 r. ograniczenia przebywania na terenie budynku Ośrodka, a od 16.03.2020 do odwołania zakazu przebywania na terenie budynku Ośrodka.

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE BĘDĄ ZAŁATWIANE WYŁĄCZNIE W FORMIE:

 •          Telefonicznej 774622874, 774622875
 •          Pocztą elektroniczną (e-mail) oiips@ugim.ozimek.pl
 •          Elektroniczną Platformą Administracji Publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal
 •          Pocztą tradycyjną na adres: ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, JEDNAROZOWEGO ŚWIADCZENIA „ZA ŻYCIEM” BĘDĄ ZAŁATWIANE WYŁĄCZNIE W FORMIE:

 •          Telefonicznej: 774622874, 774622873
 •          Pocztą elektroniczną (e-mail) oiips@ugim.ozimek.pl
 •          Elektroniczną Platformą Administracji Publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal
 •          Pocztą tradycyjną na adres: ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

 

DODATKI MIESZKANIOWE, DODATKI ENERGETYCZNE, STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE BĘDĄ ZAŁATWIANE WYŁĄCZNIE W FORMIE:

 •          Telefonicznej: 774622874, 774622888, 774622873
 •          Pocztą elektroniczną (e-mail) oiips@ugim.ozimek.pl
 •          Elektroniczną Platformą Administracji Publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal
 •          Pocztą tradycyjną na adres: ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM:

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

WSZYSTKIE SPRAWY BĘDĄ ZAŁATWIANE WYŁĄCZNIE W FORMIE:

 •          Telefonicznej:

774622 878

 • Ozimek

- ul. 8 Marca

- ul. ks. Kałuży

- ul. Opolska

- ul. Częstochowska

- ul. Sikorskiego

- ul. Lipowa

774622 878

 • Dylaki
 • Ozimek

- ul. Leśna

- ul. Powstańców Śl.

774622 889

 • Pustków
 • Szczedrzyk
 • Ozimek

- ul. ks. J. Dzierżona

-  Plac Wolności

- ul. 1 Maja

- ul. Mickiewicza

774622 889

 • Krasiejów
 • Ozimek

- XX- lecia

- ul. Hutnicza

- ul. Kolejowa

- ul. Brzeziny

- Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Ozimku

776422 879

 • Grodziec
 • Ozimek

- ul. Słowackiego

      - ul. Bukowa

774622 879

 • Biestrzynnik
 • Ozimek

- ul. Dworcowa,

774622 879

 • Jedlice
 • Krzyżowa Dolina
 • Chobie
 • Mnichus
 • Ozimek

- Korczaka

- Wyzwolenia

- ul. Cmentarna

 

774622 880

 • Nowa Schodnia
 • Schodnia
 • Antoniów
 • Ozimek

- ul. Daniecka

- ul. Polna

- ul. Jelenia

- ul. Waryńskiego

- ul. Zielona

- ul. Przemysłowa

- ul. Wawrzynka

- ul. Łąkowa

- ul. Ogrodowa

- ul. Graniczna

- ul. Robotnicza

- Osiedle domków jednorodzinnych (przy targowisku)

Asystent rodziny

774622 884

 • Teren Gminy Ozimek

 

 •          Pocztą elektroniczną (e-mail): oiips@ugim.ozimek.pl
 •          Elektroniczną Platformą Administracji Publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal
 •          Pocztą tradycyjną na adres: ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
 do góry