Szanowni Państwo,

niniejszym informuję, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców podjąłem decyzję o ponownym uruchomieniu kasy w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku od dnia 11.05.2020 r.

Ułatwi to terminowe regulowanie płatności w szczególności osobom, które nie mają takiej możliwości za pośrednictwem bankowości internetowej.

Kasa zostanie utworzona na parterze Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku i będzie czynna w tej formie od 11.05.2020 r. do 22.05.2020 r. w godzinach od 8:00 do 13:00, przerwa w kasie od godz. 10:00 do godz. 10:15. Wejście do kasy odbywać się będzie drzwiami frontowymi, zaś załatwianie pozostałych spraw klientów odbywać się będzie wejściem od tyłu budynku (przy windzie).

Klientów obowiązują wszelkie zasady bezpieczeństwa, ograniczenia, zakazy i nakazy wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa przepisami organów administracji państwowej lub samorządowej, w tym nakazy dotyczące zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami, obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek lub elementów odzieży, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, a także stosowanie się do poleceń osób reprezentujących UGiM.

Ponadto zostaną zastosowane szczególne środki ostrożności, by maksymalnie ograniczyć kontakt klientów kasy oraz zapobiec dalszemu rozwojowi koronawirusa.

Dodatkowo informuję, że Zarząd PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie, jako zarządca targowiska miejskiego w Ozimku, z dniem 7 maja 2020 r. wznawia działalność targowiska miejskiego w Ozimku z zachowaniem ograniczeń i nakazów, które znajdują się w oficjalnym komunikacie na stronie www.pgkim.ozimek.pl.

 

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

 do góry