Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP

  

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

  

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

  

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. 

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

 

 

 

Z poważaniem,

Martyna Kolemba-Gaschka

Rzecznik Prasowy Wojewody Opolskiego

Biuro Wojewody Opolskiego

tel. 77 45 24 330

kom. 795 424 672

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tel. 77 45 24 125

fax 77 45 24 705

www.opole.uw.gov.pl

 

 

Administratorem Twoich danych

osobowych jest Wojewoda Opolski.

Dane osobowe przetwarzane są w celu

realizacji czynności urzędowych.

Szczegóły na stronie BIP OUW 

 do góry