Komunikat Burmistrza Ozimka w sprawie koronawirusa

Wszelkie służby w Gminie Ozimek są postawione w stan szczególnej gotowości. Za działania epidemiologiczne odpowiada administracja rządowa.

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. 

EDUKACJA

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 i 13 marca to dni przejściowe, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a działania opiekuńcze. 

Od poniedziałku, 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Zawieszenie dotyczy funkcjonowania szkół i przedszkoli. Wszystkie szkolne spotkania, imprezy, zebrania, zajęcia pozalekcyjne od 12 marca włącznie zostają odwołane.  

Żłobek Samorządowy w Ozimku - placówka opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będzie zamknięty od 12 marca (czwartek) włącznie.

KULTURA

Decyzją Burmistrza Ozimka od 16 marca 2020r. zostaje zawieszona działalność kulturalna instytucji kultury (łącznie z ich filiami/oddziałami) tj.: Domu Kultury w Ozimku oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku.

Ponadto Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku wstrzymuje wypożyczanie książek. Czytelnikom nie będą naliczane kary za nieterminowe zwroty.

SPORT

Decyzją Burmistrza Ozimka od 12 marca 2020r. do odwołania zostaje zawieszona działalność kompleksu boisk sportowych Orlik przy ulicy Częstochowskiej.

URZĄD GMINY I MIASTA W OZIMKU– OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku (wraz ze swoimi jednostkami) prowadzi normalną obsługę mieszkańców przy jednoczesnym wdrożeniu działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnej infekcji, wyjątek stanowi Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko ds. ewidencji ludności i stanowisko ds. dowodów osobistych.

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na stanowisko ds. ewidencji ludności i stanowisko ds. dowodów osobistych wprowadza z dniem 12 marca br. system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych:

USC tel. nr 77 4622802, 4622801.

Stanowisko ds. ewidencji ludności i stanowisko ds. dowodów osobistych tel. nr 77 4622818, 4622819.

  • Została znacząco zwiększona częstotliwość czyszczenia/dezynfekcji budynku urzędu – a w szczególności miejsc najczęściej używanych/dotykanych przez Klientów Urzędu – w tym klamki, blaty, poręcze.
  • Apelujemy do Klientów Urzędu o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt osobistych w Urzędzie i siedzibach jednostek.

Przypominamy o możliwości załatwienia spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową, poprzez e-PUAP jak i przez portal e-obywatel https://e-obywatel.ozimek.pl/.

 do góry