Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. promocji i turystyki w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. promocji i turystyki została wybrana
Pani Emilia JENDRYASSEK zam. w Opolu

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Emilia Jendryassek spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Jendryassek wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 326 500