Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W OZIMKU

ul. CZĘSTOCHOWSKA 27

46-040 Ozimek

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku

został wybrany

Pan ARKADIUSZ BANIK

zamieszkały w Ozimku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Arkadiusz Banik spełnił wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył łącznie największą ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Arkadiusz Banik wykazał się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Ozimek, 10.05.2021 r.

/-/ Mirosław Wieszołek

Burmistrz Ozimka

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 328 184