Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. wielokulturowości i promocji w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. WIELOKULTUROWOŚCI I PROMOCJI

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

 

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. wielokulturowości i promocji została wybrana Pani Łucja FURMAN zam. w Grodźcu

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Łucja Furman spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła wysoką sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Furman wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 674