Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko inspektora ds. oświatowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku.

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

na stanowisko inspektora ds. oświatowych

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4b

 

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty  w Ozimku, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. oświatowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

została wybrana

Pani Katarzyna Pastuch-Kolanek

zamieszkała w Grodźcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Katarzyna Pastuch-Kolanek spełniła wszystkie niezbędne wymagania, jakie ustalono przy naborze, to jest wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Katarzyna Pastuch-Kolanek wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

Ozimek, dnia 31.08.2021 r.

 

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 327 097