Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ozimku

Ozimek, 30.07.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W OZIMKU

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ozimku, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na młodszego stanowisko Głównego Księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ozimku została wybrana

Pani Jolanta Klimek zam. w Szczedrzyku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Jolanta Klimek spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła najwyższą sumę punktów z testu
i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Jolanta Klimek wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 328 104