Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. organizacyjnych została wybrana Pani Sarah KOTULA zam. w Ozimku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Sarah Kotula spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła odpowiednią sumę punktów z testu
i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Kotula wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 327 420