Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko młodszy referent ds. księgowości podatkowej i likwidacji zaległości podatkowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

MŁODSZEGO REFERENTA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

I LIKWIDACJI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

 

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na młodszego referenta ds. księgowości podatkowej i likwidacji zaległości podatkowych została wybrana
Pani Marta Suchecka zam. w Ozimku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Marta Suchecka spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Suchecka wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 327 834