Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

PODINSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH

I OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. organizacyjnych i obsługi Rady Miejskiej została wybrana Pani Aleksandra Włodarczyk - Dwornik zam. w Ozimku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Aleksandra Włodarczyk - Dwornik spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła najwyższą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Włodarczyk - Dwornik wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 327 527