Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2015 roku".

Ogłoszenie o konsultacjach

Burmistrz Ozimka ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2015r.

 Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2015r.” stanowiący załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2015r.

Treść projektu Programu oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku  ul. ks. J. Dzierżona 4B w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska – II piętro, pokój 218 (pn. – pt. 8.00 – 15.30).

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 21 stycznia 2015r. do 10 lutego 2015r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2015 roku na:

• adres poczty elektronicznej: ochronasrod@ugim.ozimek.pl

• adres pocztowy: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

• nr faxu: 77-462-28-11

Formularz konsultacji (WORD, 31,50 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2015-01-21 14:25 Liczba pobrań: 4

Program - projekt (WORD, 46,00 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2015-01-21 14:25 Liczba pobrań: 5

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 289 801