Organizacje pozarządowe

Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na rok 2015

 

ZAŁĄCZONO PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI


OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 25 września 2014 roku

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

projektu „Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”

 

Konsultacje trwają od  25 września 2014r. do 9 października 2014r.

 

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.ozimek.pl (zakładka organizacje pozarządowe) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (I piętro, pok. 118)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2014 roku na:

-        adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

-        nr faxu 77/46 22 811,

-        adres poczty elektronicznej j.matysek@ugim.ozimek.pl

 

 Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

Program współpracy na 2015r. (WORD, 71,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-09-25 15:05 Liczba pobrań: 27

Formularz konsultacji programu (WORD, 33,50 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-09-25 15:07 Liczba pobrań: 7

Protokół z konsultacji programu (PDF, 28,38 kB)

załączył: Justyna Matysek, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2014-10-13 14:10 Liczba pobrań: 5

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 289 295