Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

OGŁOSZENIE

Burmistrza Ozimka

z dnia 24 lutego 2017 roku

Na podstawie uchwały Nr LI/478/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia  25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału  w konsultacjach społecznych dotyczących

projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Konsultacje trwają od 24 lutego 2017r. do 10 marca 2017r. w formie zgłaszania uwag do treści projektu uchwały

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.ozimek.pl (zakładka organizacje pozarządowe) oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek (I piętro, pok. 118)

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2017 roku na:

-        adres siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B,
         46-040 Ozimek,

-        nr faxu 77/46 22 811,

-        adres poczty elektronicznej j.bachlaj@ugim.ozimek.pl

Uchwała (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-02-24 11:49 Liczba pobrań: 12

Formularz konsultacji 2017 (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-02-24 11:49 Liczba pobrań: 7

Formularz konsultacji 2017 (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2017-02-24 11:49 Liczba pobrań: 8

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 289 403