Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek” w 2013r.”

Ogłoszenie o konsultacjach

 

Burmistrz Ozimka ogłasza ponowne konsultacje z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek” w 2013r.”

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek” w 2013r. stanowiący załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2013r.

Treść projektu Programu oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. J. Dzierżona 4B w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska – II piętro, pokój 218.

 Konsultacje odbywać się będą w dniach od 04 lutego 2013r. do 18 lutego 2013r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2013 roku na:

• adres poczty elektronicznej: ochronasrod@ugim.ozimek.pl

• adres pocztowy: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

• nr faxu: 77-462-28-11

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

FORMULARZ_KONSULTACJI_Program (WORD, 30,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2013-02-04 12:16 Liczba pobrań: 4

Program_projekt (WORD, 37,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2013-02-04 12:16 Liczba pobrań: 9

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 289 986