Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2018 roku".

Ozimek, dnia 19.02.2018r.

Ogłoszenie o konsultacjach

Burmistrz Ozimka ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2018 roku”.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2018 r.” stanowiący załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2018 roku.

Treść projektu Programu oraz formularz do zgłaszania uwag stanowią załącznik niniejszego ogłoszenia oraz dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. J. Dzierżona 4B w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – II piętro, pokój 218 (pn. 8.00 – 17.00; wt. – czw. 8.00 – 15.30; pt. 8.00-14.00).

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 20 lutego 2018 r. do 06 marca 2018 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 marca 2018 roku na:

• adres poczty elektronicznej: ochronasrod@ugim.ozimek.pl;

• adres pocztowy: Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek;

• nr faxu: 77-462-28-11.

Program_2018 (PDF, 224,72 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-02-20 08:58 Liczba pobrań: 7

FORMULARZ KONSULTACJI_Program_2018 (WORD, 31,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-02-20 08:58 Liczba pobrań: 2

FORMULARZ KONSULTACJI_Program_2018 (PDF, 236,35 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2018-02-20 08:59 Liczba pobrań: 3

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 290 074