Obwieszczenia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRGG. 6220.3/6.2019.KK z dnia 09.09.2019r. o zawiadomieniu stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zakładu usługowo - produkcyjnego przy ul. Ciepłowniczej w Schodni" na terenie działek o nr ewid. 2142/500, 2143/500, 2144/500 km 2, obręb ew. 0126 Schodnia.

ZRGG. 6220.3/6.2019.KK                                                                             Ozimek 09.09.2019r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zmian.) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku Pana Tomasza Pajączkowskiego, ul. Stanisława Spychalskiego 13/111, 45 – 716 Opole działającego z upoważnienia firmy Möhlenhoff Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 58, 46 – 040 Antoniów, dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu usługowo – produkcyjnego przy ul. Ciepłowniczej w Schodni” na terenie działek o nr ewid. 2142/500, 2143/500, 2144/500 km 2, obręb ew. 0126 Schodnia.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

 z up. Burmistrza Ozimek

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. strony wg wykazu w trybie art. 49 KPA
  2. Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  3. ZRGG-aa

 

 

  • Data aktualizacji: 2021-11-26 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 884 579