Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o terminie dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 10 "Szarak" Opole w sezonie 2018/2019

 

 

 

Ozimek, 05.01.2019r.

ZGK.6150.1.1.2019.DR

 

 

 

 

 

Obwieszczenie

o terminie dodatkowych polowań zbiorowych

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 39, dzierżawionego przez Koło Łowieckie Nr 10,,Szarak” Opole.

 

 

Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 10 ,,Szarak” Opole w sezonie 2018/2019

 

 

Lp

 

DATA

polowania

Przewidywana godzina rozpoczęcia i zakończenia

 

Teren polowania (miejsce)

 

ZWIERZYNA ŁOWNA

1

 

20.01.2019

 

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym : Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków )

DZIKI, zwierzyna gruba,

 drapieżniki wg kalendarza

2

27.01.2019

 

8.00 do 16.00

Obwód Łowiecki Nr 39 i Nr 40 (w tym : Opole, Zawada, Kotórz Mały, K.Wielki, Niwki, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Szczedrzyk, Pustków )

DZIKI, zwierzyna gruba,

drapieżniki wg kalendarza

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz w sołectwie Szczedrzyk, Pustków, Jedlice.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 do góry