Zakończenie realizacji zadania usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozimek w roku 2021.

Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek – w roku 2021", na które uzyskaliśmy dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 5 259,61 zł, w tym:

- ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 3 093,89 zł,

- ze środków WFOŚiGW w Opolu w kwocie 2 165,72 zł.

Koszt całkowity zadania – 8 839,69 zł.

Zadanie realizowane było przez firmę REVOL Sp. z o.o. sp. k., ul. Senatorska 21/30-31, 93 – 192 Łódź i zostało ukończone w dniu 28 października 2021 roku. Z 12 nieruchomości poprzez demontaż, zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 11,53 Mg (767 m2) odpadów zawierających azbest.

 

 do góry