Zakończenie realizacji zadania usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozimek w roku 2017.

Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania " Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek - VIII nabór", na które uzyskaliśmy dofinasowanie:

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 417,41 zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 992,19 zł.

Zadanie realizowane było przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka; 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251 i zostało ukończone w dniu 08 września 2017 roku. Z 11 nieruchomości poprzez demontaż, zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 5,95 Mg odpadów zawierających azbest.

 do góry