Zakończenie realizacji zadania usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozimek w roku 2020.

Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania " Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek – w roku 2020", na które uzyskaliśmy dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 3680,96 zł, w tym:

- ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1840,48 zł

- ze środków WFOŚiGW w Opolu w kwocie 1840,48 zł

Koszt całkowity zadania – 5258,52 zł

Zadanie realizowane było przez firmę Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp. k., ul. Szklana 20, 43 – 300 Bielsko - Biała i zostało ukończone w dniu 29 września 2020 roku. Z 11 nieruchomości poprzez zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 9,381 Mg (721 m2) odpadów zawierających azbest.

 

 do góry