Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2023r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

 

Burmistrz Ozimka informuje, że Gmina Ozimek zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Ozimek, zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:

  • siatka do owijania balotów,
  • sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag,

powinni złożyć wniosek o udział w programie do dnia 17 lutego 2023 r.

Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w Punkcie Informacji Urzędu Gminy
i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana dzierżona 4B, przesłać poczta na adres urzędu, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym bądź za pośrednictwem platformy
e-PUAP.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie oraz ze strony internetowej urzędu.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Dofinansowanie do 1 tony odpadów może wynieść do 500 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania przez Gminę Ozimek dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis.
W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis
w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

 Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

Załączniki:
 do góry