Podsumowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w 2023

Gmina Ozimek otrzymała dosfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

Z terenu Gminy Ozimek usunięto 16,56 Mg folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej: siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowania typu Big Bag. W zbiórce zorganizowanej na terenie PSZOK-u wzięło udział 14 rolników.

Całkowity koszt zadania wyniósł 8030,28 zł, z czego 7435,45 zł pochodziło z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Odbiór odpadów nastąpił 27.07.23 we współpracy z firmą Dawid Jopek Jopek Recykling, która odpowiedzialna była za zagospodarowanie odpadów.

 do góry