Selektywna zbiórka odpadów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie oraz Gmina Ozimek informują, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. w Antoniowie przy ul. Ozimskiej rozpoczyna działalność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK. Jego uruchomienie jest spełnieniem wymogów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i umożliwi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. PSZOK prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie przy ul. Powstańców Śl. 54 (wjazd od ulicy Ozimskiej). Punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych wyłącznie od mieszkańców Gminy Ozimek, odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania punktu:

 

Regulamin PSZOK w Antoniowie ---/ czytaj/---

  

 do góry