OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CEEB- CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

 

Deklarację składa się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Można ją złożyć elektronicznie na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy (zgodnie z lokalizacją budynku).

 

Czas na złożenie deklaracji to w przypadku budynków już istniejących 12 miesięcy, w przypadku budynków, w których źródło ciepła/ spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021r. termin wynosi 14 dni.

 

Celem powstania bazy CEEB jest zebranie informacji, które pozwolą na podjęcie skutecznych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 

Za niezłożenie deklaracji wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, który będzie stanowić dochód własny gminy.

 

Deklaracja A dla budynków i lokali mieszkalnych do pobrania – w załączniku poniżej

Deklaracja B dla budynków i lokali niemieszkalnych do pobrania – w załączniku poniżej

 


Przydatne linki:

Link do złożenia deklaracji w formie elektronicznej: https://zone.gunb.gov.pl/


Deklaracja dla budynków zamieszkałych (deklaracja A):
 https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf?6


Wzór wypełnionej deklaracji A:
 https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_dotyczaca_zrodel_ciepla_i_zrodel_spalania_paliw_-_formularz_a_-_przyklad_wypelnionej_deklaracji.pdf?877 


Deklaracja dla budynków niezamieszkałych (deklaracja B):
 https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf?139


Wzór wypełnionej deklaracji B:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/przyklad-wypelnionej-deklaracji-b-28.06.pdf?217


Instrukcja wypełniania deklaracji krok po kroku:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja-ceeb-28.06.2021-r-skompresowany.pdf?140Więcej informacji na stronie: 
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

ceeb
ceeb
Załączniki:
 do góry