Zakończenie realizacji zadania usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozimek w roku 2023

Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek – w roku 2023"

Koszt całkowity zadania – 2 494,80zł

Zadanie realizowane było przez firmę Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Agraf” Agnieszka Skórka. Z 4 nieruchomości poprzez zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 1,58 Mg (105 m2) odpadów zawierających azbest.

 do góry