Zakończenie realizacji zadania usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozimek w roku 2018.

Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania " Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek – w roku 2018", na które uzyskaliśmy dofinasowanie:

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 7 772,64 zł.

Zadanie realizowane było przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka; 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 234A i zostało ukończone w dniu 17 września 2018 roku. Z 18 nieruchomości poprzez demontaż, zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 15,8 Mg odpadów zawierających azbest.

 do góry