Zakończenie realizacji zadania usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozimek w roku 2015.

Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania " Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek - VI nabór", na które uzyskaliśmy dofinasowanie:

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 7 310,71 zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 5 117,50 zł.

Zadanie realizowane było przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka; 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251 i zostało ukończone w dniu 01 października 2015 roku. Z 21 nieruchomości poprzez demontaż, zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 37,14 Mg odpadów zawierających azbest.

 do góry