Zakończenie realizacji zadania usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozimek w roku 2019.

Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania " Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek – w roku 2019", na które uzyskaliśmy dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 18543,52 zł, w tym:

- ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 7284,56 zł

- ze środków WFOŚiGW w Opolu w kwocie 11258,96 zł

Zadanie realizowane było przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REVOL Sp. z o.o. sp. k., ul. Senatorska 21/30-31, 93 – 192 Łódź i zostało ukończone w dniu 10 października 2019 roku. Z 22 nieruchomości poprzez demontaż, zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 30,776 Mg odpadów zawierających azbest.

 do góry