Zakończenie realizacji zadania usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozimek w roku 2014.

Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania " Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek - V nabór", na które uzyskaliśmy dofinasowanie:

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 13 586,48 zł,

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 9 510,53 zł.

Zadanie realizowane było przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP” Renata Kazibudzka; 38-100 Strzyżów, Dobrzechów 251 i zostało ukończone w dniu 10 października 2014 roku. Z 47 nieruchomości poprzez demontaż, zbieranie oraz transport  unieszkodliwiono 75,796 Mg odpadów zawierających azbest.

 do góry