Urząd Gminy i Miasta w Ozimku oraz firma REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. informują, że od 01.01.2024r.-31.12.2024r. odpady komunalne będą wywożone zgodnie z załączonymi harmonogramami. Jednocześnie prosimy o wystawianie pojemników, w widocznym miejscu, w dniu wywozu do godziny 6:00.

Przypadki niezrealizowania odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgłosić pod nr. tel 77 4622887.

Do pojemników BIO wrzucamy tylko surowe odpady roślinne takie jak: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew oraz surowe odpady roślinne z owoców i warzyw.
Nie wrzucamy: przegotowanych oraz zgnitych owoców i warzyw, mokrej (zgnitej) trawy, kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
ODPADY BIO WRZUCAMY BEZ WORKÓW FOLIOWYCH

Segregując odpady zgniatamy plastiki, kartony i inne odpady w celu zmniejszenia objętości.

Burmistrz Ozimka informuje, iż zgodnie z UCHWAŁĄ NR LIV/496/22 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 19 grudnia 2022 r. od 1 lutego 2023 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynosi 31 zł. W przypadku, gdy na daną nieruchomość została złożona deklaracja, w której właściciel oświadczył, że posiada przydomowy kompostownik miesięczna stawka jest pomniejszana o 2 zł od osoby.

Harmonogram wywozu śmieci - e-obywatel.ozimek.pl  /kliknij/

 

 

Załączniki:
 do góry