Rozporządzenie Nr 0510/P/11/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów nyskiego, brzeskiego i opolskiego

Załączniki:
 do góry