Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek na lata 2012-2032

Rada Miejska w Ozimku uchwałą nr XXIX/267/13 z dnia 25.02.2013 r. przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek na lata 2012-2032”. W Programie  zestawiono konieczne do realizacji zadania związane z likwidacją odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Ozimek oraz zaproponowano okresy ich wykonania (harmonogram). 

Załączniki:
 do góry