Zakończenie realizacji zadania usuwanie azbestu z terenu Gminy Ozimek w roku 2022.

Na terenie naszej gminy zakończono realizowanie zadania "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek – w roku 2022",
Z 11 nieruchomości poprzez demontaż, zbieranie oraz transport unieszkodliwiono 8,055 Mg (537 m2) odpadów zawierających azbest.

 do góry