Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4b w zespole KSIĘGOWOŚĆ.

INFORMACJA   O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko inspektora ds. księgowych

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4b

w zespole KSIĘGOWOŚĆ

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty  w Ozimku, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 i 1669) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku w zespole Księgowość

została wybrana Pani Elżbieta  Zalewska – Gaszczyk zamieszkała w Ozimku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Elżbieta Zalewska-Gaszczyk spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka przedstawiła dobrą wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych na oferowanym stanowisku pracy.

Pani  Elżbieta Zalewska-Gaszczyk zdobyła największą łączną liczbę punktów po rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Ozimek, dnia 26.02.2019 r.

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 21:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 579 827