Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Burmistrz Ozimka ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 4 grudnia 2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Burmistrza Ozimka lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do UGiM Ozimek)na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek.

Wymagania, jakie musi spełniać kandydat, dokumenty, jakie powinna zawierać oferta kandydata, oraz sposób złożenia oferty określa załącznik do zarządzenia Nr BO.0050.151.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.

Zarządzenie nr BO.0050.151.2015 (PDF, 460,81 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2015-11-27 14:17 Liczba pobrań: 100

  • Data aktualizacji: 2020-10-29 12:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 943 380