Urzędy i instytucje

Gminny Zakład Oświaty

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (GZO) działa na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Ozimku: Nr XX/129/95 z dnia 28 grudnia 1995 r., Nr XXXIII/211/01 z dnia 26 marca 2001 r. i Nr XV/154/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, jednostki oświatowe oraz żłobek samorządowy prowadzone przez Gminę Ozimek. Jest jednostką budżetową działającą w ramach budżetu Gminy Ozimek.

Zadania realizowane przez GZO określa rozdział II statutu GZO. Zgodnie z treścią § 6 Statutu GZO przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań Gminy Ozimek dotyczących:

 1) oświaty - w zakresie wynikającym z ustawy o systemie oświaty, w szczególności jej art. 5, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych;

2) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka prowadzonego przez Gminę Ozimek - w zakresie wynikającym z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;

3) kontroli realizacji zadań, o których mowa w p. 1 i 2, odpowiednio przez  przedszkola i szkoły prowadzone przez Gminę Ozimek oraz przez  żłobek prowadzony przez Gminę Ozimek.

Ponadto GZO realizuje zadania w zakresie obsługi finansowej oraz administracyjnej i organizacyjnej żłobka, przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek określone w § 3 uchwały Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku.

GZO ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy i Miasta Ozimek w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, pokoje nr 204 - 212 (II piętro).

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr

pokoju

Nr telefonu

77 46 22

Alicja Jonczyk-Boguta

Dyrektor

205

891

Małgorzata Fornalska

Główny księgowy

206

892

Katarzyna Kamala

kierownik zespołu ds. oświatowych

216

899

Justyna Bęben, Ewa Kotyrba

inspektor ds. oświatowych

216

890

Agnieszka Kotula

inspektor ds. administracyjno-księgowych

204

896

Brygida Liberka, Regina Marcinków

starszy inspektor ds. księgowych – księgowość

207

893

Justyna Ploch

starszy inspektor ds. obsługi kasy

208

894

Natalia Feliks, Magdalena Szarzewicz, Monika Wałęga

inspektor ds. księgowych - płace

209

895

Małgorzata Kowalewska

inspektor ds. kadrowo-administracyjno-księgowych

210

897

Anna Birlet, Agnieszka Walczak, Elżbieta Zalewska-Gaszczyk

inspektor ds. księgowych - księgowość

212

898

 


Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-01-26 15:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 926 528