Urzędy i instytucje

Gminny Zakład Oświaty

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (GZO) działa na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Ozimku: Nr XX/129/95 z dnia 28 grudnia 1995 r., Nr XXXIII/211/01 z dnia 26 marca 2001 r. i Nr XV/154/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, jednostki oświatowe oraz żłobek samorządowy prowadzone przez Gminę Ozimek. Jest jednostką budżetową działającą w ramach budżetu Gminy Ozimek.

Zadania realizowane przez GZO określa rozdział II statutu GZO. Zgodnie z treścią § 6 Statutu GZO przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań Gminy Ozimek dotyczących:

 1) oświaty - w zakresie wynikającym z ustawy o systemie oświaty, w szczególności jej art. 5, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych;

2) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka prowadzonego przez Gminę Ozimek - w zakresie wynikającym z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;

3) kontroli realizacji zadań, o których mowa w p. 1 i 2, odpowiednio przez  przedszkola i szkoły prowadzone przez Gminę Ozimek oraz przez  żłobek prowadzony przez Gminę Ozimek.

Ponadto GZO realizuje zadania w zakresie obsługi finansowej oraz administracyjnej i organizacyjnej żłobka, przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek określone w § 3 uchwały Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku.

GZO ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy i Miasta Ozimek w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, pokoje nr 204 - 212 (II piętro).

 

 

Nazwisko i imię Stanowisko Nr pokoju  Nr telefonu
Alicja Jonczyk-Boguta Dyrektor 205  77 46 22 891
Małgorzata Fornalska Główny księgowy 206 77 46 22 892
Ewa Kotyrba kierownik zespołu ds. oświatowych 216 77 46 22 890
Justyna Bęben inspektor ds. oświatowych 216

77 46 22 890

77 46 22 899

Agnieszka Kotula inspektor  ds. administracyjno-księgowych 204 77 46 22 896
Karolina Czerwenka referent  ds. administracyjno-księgowych 204 77 46 22 896
Brygida Liberka,
Regina Marcinków
starszy inspektor
ds. księgowych
– księgowość
207 77 46 22 893
Justyna Ploch starszy inspektor ds. obsługi kasy 208 77 46 22 894
Natalia Feliks,
Magdalena Szarzewicz,
Monika Wałęga
inspektor ds. księgowych
 - płace
209 77 46 22 895
Małgorzata Kowalewska inspektor
ds. kadrowo-administracyjno-księgowych
210 77 46 22 897
Anna Birlet,
Agnieszka Walczak, Elżbieta Zalewska-Gaszczyk
inspektor ds. księgowych - księgowość 212 77 46 22 898

 


Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-09-20 16:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 928 456