Urzędy i instytucje

Gminny Zakład Oświaty

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (GZO) działa na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Ozimku: Nr XX/129/95 z dnia 28 grudnia 1995 r., Nr XXXIII/211/01 z dnia 26 marca 2001 r. i Nr XV/154/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, jednostki oświatowe oraz żłobek samorządowy prowadzone przez Gminę Ozimek. Jest jednostką budżetową działającą w ramach budżetu Gminy Ozimek.

Zadania realizowane przez GZO określa rozdział II statutu GZO. Zgodnie z treścią § 6 Statutu GZO przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań Gminy Ozimek dotyczących:

 1) oświaty - w zakresie wynikającym z ustawy o systemie oświaty, w szczególności jej art. 5, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych;

2) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka prowadzonego przez Gminę Ozimek - w zakresie wynikającym z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;

3) kontroli realizacji zadań, o których mowa w p. 1 i 2, odpowiednio przez  przedszkola i szkoły prowadzone przez Gminę Ozimek oraz przez  żłobek prowadzony przez Gminę Ozimek.

Ponadto GZO realizuje zadania w zakresie obsługi finansowej oraz administracyjnej i organizacyjnej żłobka, przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek określone w § 3 uchwały Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku.

GZO ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy i Miasta Ozimek w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, pokoje nr 204 - 212 (II piętro).

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr

pokoju

Nr telefonu

77 46 22

Dorota Kowalczyk

Dyrektor

206

892

Sylwia Lewandowska

Zastępca dyrektora

204

890

Akicja Jonczyk-Boguta

Główny księgowy

205

891

Justyna Bęben

ds .oświatowych

204

890

Brygida Liberka, Regina Marcinków

ds. księgowych – księgowość

207

893

Justyna Ploch

ds. obsługi kasy

208

894

Agnieszka Kotula

ds. administracyjno – kadrowo – księgowych

208A

896

Małgorzata Fornalska, Magdalena Szarzewicz, Natalia Feliks

ds. księgowych - płace

209

895

Anna Birlet

ds. księgowych - księgowość

210

897

Agnieszka Walczak, Elżbieta Zalewska-Gaszczyk

ds. księgowych - księgowość

212

898

 


Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2019-12-10 15:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 54 923 051