Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (GZO) działa na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Ozimku: Nr XX/129/95 z dnia 28 grudnia 1995 r., Nr XXXIII/211/01 z dnia 26 marca 2001 r. i Nr XV/154/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. jest jednostką obsługującą, o której mowa w art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, jednostki oświatowe oraz żłobek samorządowy prowadzone przez Gminę Ozimek. Jest jednostką budżetową działającą w ramach budżetu Gminy Ozimek.

Zadania realizowane przez GZO określa rozdział II statutu GZO. Zgodnie z treścią § 6 Statutu GZO przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań Gminy Ozimek dotyczących:

 1) oświaty - w zakresie wynikającym z ustawy o systemie oświaty, w szczególności jej art. 5, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych;

2) opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka prowadzonego przez Gminę Ozimek - w zakresie wynikającym z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;

3) kontroli realizacji zadań, o których mowa w p. 1 i 2, odpowiednio przez  przedszkola i szkoły prowadzone przez Gminę Ozimek oraz przez  żłobek prowadzony przez Gminę Ozimek.

Ponadto GZO realizuje zadania w zakresie obsługi finansowej oraz administracyjnej i organizacyjnej żłobka, przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek określone w § 3 uchwały Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku.

GZO ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy i Miasta Ozimek w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, pokoje nr 204 - 212 (II piętro).

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW GMINNEGO ZAKŁADU OŚWIATY W OZIMKU

 

LP NAZWISKO IMIĘ NR TEL: NR POKOJU adres email
1 KOTYRBA EWA 77 46 22 899 216 e.kotyrba@gzo.ozimek.pl
2 BĘBEN JUSTYNA 77 46 22 890 216 j.beben@gzo.ozimek.pl
3 PASTUCH-KOLANEK KATARZYNA 77 46 22 890 216 k.kolanek@gzo.ozimek.pl
4 MAZURKIEWICZ-BICZUK ALICJA 77 46 22 892 205 a.mazurkiewicz@gzo.ozimek.pl
5 LIBERKA BRYGIDA 77 46 22 893 207 b.liberka@gzo.ozimek.pl
6 PLOCH  JUSTYNA 77 46 22 894 208 j.ploch@gzo.ozimek.pl
7 KOTULA AGNIESZKA 77 46 22 896 204 a.kotula@gzo.ozimek.pl
8 CZERWENKA KAROLINA 77 46 22 896 204 k.czerwenka@gzo.ozimek.pl
9 STAŚ-URBANOWICZ MARIA 77 46 22 895 209 m.urbanowicz@gzo.ozimek.pl
10 SZARZEWICZ MAGDALENA 77 46 22 895 209 m.szarzewicz@gzo.ozimek.pl
11 WAŁĘGA  MONIKA 77 46 22 895 209 m.walega@gzo.ozimek.pl
12 ŚNIEŻEK KATARZYNA 77 46 22 897 210 k.sniezek@gzo.ozimek.pl
13 BIRLET ANNA 77 46 22 898 212 a.birlet@gzo.ozimek.pl
14 KOWALEWSKA MAŁGORZATA 77 46 22 898 212 m.kowalewska@gzo.ozimek.pl
15 ZALEWSKA-GASZCZYK ELŻBIETA 77 46 22 898 212 e.gaszczyk@gzo.ozimek.pl

 


 do góry