e-obywatel

 

Skorzystaj z e-obywatela i załatwiaj sprawy on-line korzystając z nowoczesnych technologii.

 

PLIKI DO POBRANIA - DEKLARACJE I INFORMACJA PODATKOWA

 

 Podatniku, jeżeli chcesz otrzymywać krótką wiadomość tekstową (sms) przypominający o terminie płatności podatku z decyzji lub o zaległościach podatkowych, złóż oświadczenie.

// kliknij tu//

 

Podatki i opłaty lokalne 2022 r.

 

I. Zmiana zasad naliczania podatku (dotyczy osób fizycznych):

            Przypomina się, że od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana zasad naliczania podatku, polegająca na nie naliczaniu podatku w sytuacji, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczania w obrocie krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (obecnie koszty te wynoszą 8,50 zł).

 

II. Zmiana zasad płatności podatku:

            Od 1 stycznia 2016 r. również nastąpiła zmiana zasad płatności podatku, dlatego w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekroczy wartości 100,00 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W 2022 r. ORAZ TERMINY SKŁADNIA DEKLARACJI

 

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 zawarte są w:

- Uchwale nr XXXVIII/328/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 2419)

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

 • PODATEK ROLNY:

stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego – 153,70

stawka podatku rolnego z 1 ha fizycznego – 307,40zł

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek rolny - do dnia 15 stycznia 2022 r.

 

 • PODATEK LEŚNY

stawka podatku leśnego z 1 ha fizycznego – 46,6972 zł.

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek leśny - do dnia 15 stycznia 2022 r.

 

 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2022 reguluje:

Uchwała Nr XXXI/196/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Opolskiego 2016 r. poz. 2609) zmieniona Uchwałą Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia
22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dz. U. Woj. Opolskiego 2020 r. poz. 1851)

 

Terminy składania deklaracji:

- na podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego 2022 r.

 

 • OPŁATA OD POSIADANIA PSA

Opłata od posiadania psa na terenie Gminy Ozimek pobierana była na podstawie uchwały nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty. Uchwałą nr XXXVIII/327/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w/w uchwała została uchylona (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 2418).
Mając powyższe na względzie, od 2022 r. opłaty od posiadania psa nie pobiera się.
 

 

 

 • OPŁATA TARGOWA  

Pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2015 r poz. 2944)

 

 • ZWOLNIENIA Z PODATKU

Na terenie Gminy Ozimek obowiązują:

-Uchwała Nr XXV/233/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Woj. Opolskiego 2020 r. poz. 2889).

 

ZASADY PŁATNOŚCI

 

 1. PODATKÓW

 

 • OSOBY FIZYCZNE:

Od 2018 roku płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz ustalonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy Podatnika, który znajdować się będzie na decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2022 lub w Kasie UGiM w Ozimku.

 

 • POZOSTAŁE PODMIOTY

Dla wpłat z tytułu podatków od środków transportowych, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej obowiązuje dotychczasowy numer konta bankowego:

BS Leśnica Oddział Ozimek 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

 

 1.    DO WPŁAT DOKONYWANYCH POZA GRANICAMI KRAJU DO ODPOWIEDNIEGO NR RACHUNKU NALEŻY PODAĆ:

 

IBAN  - PL

(BIC, SWIFCODE) – POLUPLPR

 

 

K o n t a k t:

 

1) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (wymiar):

r.bajorek@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 24, pok. nr 107, I piętro

 

2) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych dla miejscowości (wymiar):

 

a) Antoniów, Chobie, Jedlice, Nowa Schodnia, Pustków, Szczedrzyk:

a.bloszczyk@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 27, pok. nr 112, I piętro

 

b) Dylaki, Krasiejów, Mnichus, Schodnia i Biestrzynnik:

p.kierys@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 29, pok. nr 112, I piętro

 

c) Grodziec, Krzyżowa Dolina i Ozimek:

g.panczyk@ugim.ozimek.pl tel. 77 462 28 27, pok. nr 112, I piętro

 

3) Księgowość podatkowa od osób fizycznych

e.stanislawska@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 26, pok. nr 108, I piętro

 

4) Podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej:

m.suchecka@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 25, pok. 106, I piętro

 

5) Księgowość podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

w.snichowski@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 30, pok nr 108, I piętro          

 

6) Likwidacja zaległości podatkowych i opłat lokalnych:

d.bak@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 28, pok. 108, I piętro (w zakresie podatków i opłat lokalnych)

m.suchecka@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 25, pok. 106, I piętro (w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

Wypełniając deklaracje na rok 2022 prosi się o podanie adresu poczty elektronicznej

 do góry