e-obywatel

 

Skorzystaj z e-obywatela i załatwiaj sprawy on-line korzystając z nowoczesnych technologii.

 

PLIKI DO POBRANIA - DEKLARACJE I INFORMACJA PODATKOWA

 

 Podatniku, jeżeli chcesz otrzymywać krótką wiadomość tekstową (sms) przypominający o terminie płatności podatku z decyzji lub o zaległościach podatkowych, złóż oświadczenie.

// kliknij tu//

 

Podatki i opłaty lokalne 2023 r.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W 2023 r. ORAZ TERMINY SKŁADNIA DEKLARACJI

 

  • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 zawarte są w:

- Uchwale nr LI/465/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 2611)

Schemat przedstawiający sposób wyliczenia powierzchni użytkowej budynku podlegającemu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości /kliknij/

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia 2023 r.

 

  • PODATEK ROLNY

stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego – 185,125 

stawka podatku rolnego z 1 ha fizycznego – 370,25 zł

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek rolny - do dnia 15 stycznia 2023 r.

 

  • PODATEK LEŚNY

stawka podatku leśnego z 1 ha fizycznego – 71,0996 zł.

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek leśny - do dnia 15 stycznia 2023 r.

 

  • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 reguluje:

- Uchwała Nr LIII/488/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Opolskiego 2022 r. poz. 3277)

 

Terminy składania deklaracji:

- na podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego 2023 r.

 

 

  • OPŁATA TARGOWA  

Pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2015 r. poz. 2944)

 

ZASADY PŁATNOŚCI PODATKÓW

 

 

  • OSOBY FIZYCZNE

Od 2018 roku płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz ustalonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy Podatnika, który znajdować się będzie na decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2023 lub w Kasie UGiM w Ozimku.

 

  • POZOSTAŁE PODMIOTY

Dla wpłat z tytułu podatków od środków transportowych, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej obowiązuje dotychczasowy numer konta bankowego:

BS Leśnica Oddział Ozimek 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

DO WPŁAT DOKONYWANYCH POZA GRANICAMI KRAJU DO ODPOWIEDNIEGO NR RACHUNKU NALEŻY PODAĆ:

 

IBAN  - PL

(BIC, SWIFCODE) – POLUPLPR

 

 

K o n t a k t

 

1) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (wymiar):

r.bajorek@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 24, pok. nr 107, I piętro

 

2) Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych dla miejscowości (wymiar):

 

a) Antoniów, Chobie, Jedlice, Nowa Schodnia, Pustków, Szczedrzyk:

a.bloszczyk@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 27, pok. nr 112, I piętro

 

b) Dylaki, Krasiejów, Mnichus, Schodnia i Biestrzynnik:

p.kierys@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 29, pok. nr 112, I piętro

 

c) Grodziec, Krzyżowa Dolina i Ozimek:

g.panczyk@ugim.ozimek.pl tel. 77 462 28 27, pok. nr 112, I piętro

 

3) Księgowość podatkowa od osób fizycznych

j.suszlik@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 26, pok. 108, I piętro

 

4) Podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej:

m.suchecka@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 25, pok. 106, I piętro

 

5) Księgowość podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

w.snichowski@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 30, pok nr 108, I piętro

 

6) Likwidacja zaległości podatkowych i opłat lokalnych:

d.bak@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 28, pok. 108, I piętro (w zakresie podatków i opłat lokalnych)

m.suchecka@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 25, pok. 106, I piętro (w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

Wypełniając deklaracje na rok 2023 prosi się o podanie adresu poczty elektronicznej

 do góry