Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Kampania informacyjno-edukacyjna rok 2012.

KAMPANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA  2012

Na przełomie września i października 2012r. na terenie Ozimka zorganizowano  kampanię  informacyjno – edukacyjną „Reaguj na przemoc” i „Prawda o alkoholu”. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ozimku oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozimku.

Do kampanii właczyła sie młodzież z GZS  w Ozimku oraz z Zespołu Szkół w Ozimku, która pod opieka Pani Danuty Derdy oraz Pani Zofii Kaboty udostępniała ulotki tematyczne o przemocy w rodzinie oraz uzaleznieniu od alkoholu.

Ulotki były rozprowadzane w okolicach targowiska w Ozimku oraz po każdej mszy w Kościele Parafialnym w Ozimku. Młodzież była ubrana w koszulki z logo Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozimku oraz z hasłami „Reaguj na przemoc” i ,,Prawda o alkoholu”.  Parafia w Ozimku  zaangażowała się również w kampanię i podczas każdej mszy św. Ks. Tomasz Struzik nawiązał do problemu przemocy w rodzinie

Przekazano także ulotki i plakaty sołtysom sołectw Gminy Ozimek. Kampania miała na celu zapoznanie środowiska lokalnego z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie oraz poinformowanie o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w w/w instytucjach działających przy Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Nad bezpieczeństwem kampanii czuwał p. Mirosław Marciniak z Komisariatu Policji w Ozimku

Kampania  przeciw przemocy.Kampania  przeciw przemocy.Kampania  przeciw przemocy.Kampania  przeciw przemocy.Kampania  przeciw przemocy.Kampania  przeciw przemocy.Kampania  przeciw przemocy.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-02-21 12:53
  • |
  • Licznik odwiedzin: 55 883 137