Aktualności

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2022 rok!

MASZ POMYSŁ NA ROZWÓJ MIASTA OZIMKA?

ZGŁOŚ PROJEKT DO VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OZIMKA NA 2022 ROK.

MASZ NA TO CZAS DO 12 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Szanowni Mieszkańcy Ozimka,

informujemy, iż w dniach od 29 września do 12 października 2021 r. będzie trwał nabór projektów do VI edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na rok 2022.

Budżet Obywatelski to środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu gminy Ozimek przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wybranych przez mieszkańców Ozimka.

W VI edycji Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok mieszkańcy Ozimka zadecydują o przeznaczeniu 250 000,00 złotych.

Pomysł na projekt/inicjatywę może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta Ozimka.

W tym roku można zgłaszać zadania inwestycyjne mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców (tj. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej), których wartość nie może przekroczyć 50 000,00 zł,

Formularze zgłoszeniowe będą do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku (parter Biuro Podawcze) oraz na stronie internetowej www.ozimek.pl - zakładka Budżet Obywatelski.

Formularze z propozycją projektu i listą poparcia należy składać w terminie od 29 września do 12 października 2021 r. w następujący sposób:

  • w Biurze Podawczym, w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek;
  • listownie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek z dopiskiem „Budżet Obywatelski Ozimka 2022”.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, na które zagłosuje najwięcej mieszkańców Ozimka i zmieszczą się w ramach planowanych środków budżetowych na 2022 r.

Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania:

  • Czy można realizować projekty BO etapowo?

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

  • Co musi zawierać kosztorys projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka oceniająca wniosek.

  • Co decyduje, że dany projekt będzie realizowany?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

  • Jak zagłosować?

Zagłosować będzie można tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.bo.ozimek.pl.

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszołek

Uchwa%C5%82a%20XXXV_302_21%20og%C5%82oszona%20w%20Dz.U.W.O (PDF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-09-15 11:21 Liczba pobrań: 8

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-09-21 09:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 935 535